Personvernerklæring Campadre

Campadre Scandinavia AB, 556795-7245, (”vi”) er Behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi innhenter i forbindelse med at vi gir deg tilgang til Campadres shoppingklubb, en nettside og tjeneste der du som medlem får skreddersydde tilbud om å kjøpe eksklusive klær, tilbehør, hjeminnredningsprodukter, livsstilprodukter, reiser etc. som vi og våre partnere tilbyr (”Tjenesten”).

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger, det rettslige behandlingsgrunnlaget, hvilke personopplysninger vi behandler og lagringsperioden

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å administrere din medlemskonto

 • Lage en brukerkonto med tilhørende bruker-ID.
 • Tilbakestille ditt passord hvis du har glemt det.
 • Lagre produkter du er interessert i og lignende tilretteleggingstiltak.

 

 • Navn
 • Kjønn
 • Bruker-ID
 • Kontaktopplysninger
 • Personnummer (frivillig)
 • Adresse
 • Kjøpehistorikk
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Passord

Rettslig behandlingsgrunnlag: Oppfylle medlemskapsavtalen i Campadres shoppingklubb. Innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til medlemsvilkårene. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser og vi kan bli tvunget til å nekte deg medlemskap.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres maksimalt i tre måneder etter at du har informert oss om at du ikke lenger vil være medlem i vår shoppingklubb.

 

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å kunne håndtere kjøp eller andre bestillinger du gjør.

 • Levere produktene til deg samt annonsere.
 • Håndtere betaling (kun hvis du velger å gjøre det via faktura).
 • Håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker.

 

 • Navn
 • Bruker-ID
 • Kontaktopplysninger
 • Personnummer (hvis du har valgt å betale mot faktura)
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Kjøpsinformasjon, dvs. hvilken vare du har bestilt og hvor varen skal leveres.
 • Brukeropplysninger som du har oppgitt på ”Mine sider”.

Rettslig behandlingsgrunnlag: Oppfylle kjøpsavtalen. Innsamling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis ikke opplysningene oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser og vi kan bli tvunget til å nekte deg medlemskap.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres fra kjøpet er gjennomført og deretter for en periode på 36 måneder for det formål å håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker.

 

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å kunne sende skreddersydde tilbud til deg.

 • Analyse av opplysningene nevnt til høyre for å vurdere hvilke produkter du på et individuelt nivå er interessert i og deretter sende deg tilbud.
 • Sortere deg inn i ulike kundesegment basert på opplysningene til høyre, dvs. at vi forsøker å kategorisere deg ut i fra hva personer med lignende interesser og brukere av Tjenesten har likt.
 • Håndtere betaling (kun hvis du velger å gjøre det via faktura).
 • Håndtere reklamasjons- og garantisaker.

 

 • Navn
 • Kjønn
 • Bruker-ID
 • Kontaktopplysninger
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Kjøpehistorikk
 • Informasjon generert ut i fra hvordan du har brukt Tjenesten (hvor du har klikket, hvordan du har logget inn, hvilke produkter du har sett på og hvor lenge du har sett på produktene)
 • De interessene som du har angitt i forbindelse med opprettelsen av kontoen eller senere lagt til i ”Mine sider”

Rettslig behandlingsgrunnlag: Oppfylle avtale om medlemskap i Campadres shoppingklubb. Innsamling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til medlemsvilkårene. Hvis ikke opplysningene oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser og vi kan bli tvunget til å nekte deg medlemskap.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres i maksimalt tre måneder etter at du har informert oss om at du ikke lenger vil være medlem i vår shoppingklubb.

 

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å forbedre vår service, våre svar og for å utdanne våre medarbeidere.

 • Innspilling av samtalen som du har med vår kundetjeneste.
 • Analyse av din korrespondanse med oss via e-post.

 

 • Navn
 • Bruker-ID
 • Kontaktopplysninger
 • Personnummer
 • Kjøpehistorikk
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Den korrespondanse du har med oss
 • Tekniske opplysninger om det utstyret du har brukt (modell av telefon, data, operativsystem etc.)

Rettslig behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse av å tilby deg bedre service. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å tilby deg bedre service.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres maksimalt i tretti dager fra tidspunktet personopplysningene ble innhentet.

 

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å markedsføre Tjenesten og lignende tjenester etter at ditt medlemskap har opphørt

 • Utsendelse av tilbud og nyhetsbrev via e-post og SMS.
 • Navn
 • Kontaktopplysninger

Rettslig behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse av å kunne markedsføre våre produkter til deg som har vært kunde hos oss under en begrenset periode. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å markedsføre våre produkter til deg som har vært kunde hos oss under en begrenset periode. Du har alltid mulighet til å velge at du ikke vil motta nyhetsbrev eller tilbud ved å si opp abonnementet.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres maksimalt 12 måneder etter at du har valgt å ikke lenger være medlem.

 

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser

 • Behandlinger som er nødvendige i henhold til lov, dom eller myndighetsbeslutning (f.eks. regnskapsloven).

 

 • Navn
 • Kontaktopplysninger
 • Personnummer
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Den korrespondanse du har med oss
 • Opplysninger om dine kjøp

Rettslig behandlingsgrunnlag: Oppfylle en rettslig forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Hvis ikke opplysningene oppgis, kan vår rettslige forpliktelse ikke oppfylles og vi kan bli tvunget til å nekte deg kjøpet.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres fra kjøpet er gjennomført og deretter for en periode på 36 måneder.

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å forhindre misbruk og svindel og for å opprettholde et aktuelt medlemsregister

 • Kryssjekke dine kontaktopplysninger og ditt personnummer med andre brukere for å sikre at ikke flere kontoer er opprettet med dine opplysninger.

 

 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktopplysninger
 • Teknisk data vedrørende enheter som brukes og deres innstillinger (f.eks. IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, nettleser og oppløsning)

Rettslig behandlingsgrunnlag: Oppfylle en rettslig forpliktelse alternativt berettiget interesse. Hvis det ikke foreligger en rettslig forpliktelse, er behandlingen nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse for å forhindre misbruk av Tjenesten eller forhindre, forebygge og utrede lovbrudd mot oss.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres i maksimalt 36 måneder fra tidspunktet personopplysningene ble innhentet.

 

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å forbedre Tjenesten

 • Analysere hvordan du som bruker anvender Tjenesten, hvor du klikker og hvor lenge du blir på enkelte sider.
 • Tilpasse Tjenesten gjennom å endre brukergrensesnittet og redigere informasjonsflyten slik at de funksjonene som anvendes mest får en større plass.

 

 • Navn
 • Kontaktopplysninger
 • Kjønn
 • Informasjon generert ut fra hvordan du har anvendt Tjenesten (hvor du har klikket, hvordan du har logget inn, hvilke produkter du har sett på og hvor lenge du har sett på produktene)
 • Teknisk data vedrørende enheter som brukes og deres innstillinger (f.eks. IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, nettleser og oppløsning)
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Korrespondanse mellom oss
 • Opplysninger om dine kjøp

Rettslig behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse av å tilby deg en bedre Tjeneste. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å tilby deg en kontinuerlig bedre Tjeneste basert på hvordan Tjenesten faktisk anvendes.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres for en periode på 36 måneder etter at de er innhentet.

 

Formål

Behandlinger som utføres

Kategorier av personopplysninger

For å kunne utføre behandlinger nevnt i denne personvernerklæringen.

 • Overføre de kategorier av personopplysninger nevnt i denne personvernerklæringen til leverandører av IT-systemer som drifter vårt IT-miljø, f.eks. når vi lagrer dine opplysninger i skyen, eller til leverandører av markedsføringstjenester for å markedsføre tilbud til deg.

 

 • Samtlige kategorier av personopplysninger som tidligere er nevnt i denne personvernerklæring.

Rettslig behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse av å kunne utføre behandlingene i personvernerklæringen. Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta vår berettigede interesse av å kunne utføre de behandlinger som nevnes i erklæringen.

Lagringsperiode: Opplysningene lagres så lenge behandlingene faktisk utføres i henhold til noen av lagringsperiodene som angis i denne policy.

Hvordan innhenter vi personopplysninger?

Personopplysningene kan vi innhente på to måter:

Mottakere av personopplysninger og overføringer utenfor EU/EØS

Som behandlingsansvarlig kan vi benytte en partner eller leverandør til å utføre de behandlinger som er spesifisert over, f.eks. logistikkselskaper for transport av varer du har kjøpt, IT-leverandører som håndterer nødvendig drift og media- og reklamebyråer. Slik behandling kommer ikke til å skje for andreformål enn de som er angitt. Visse partnere og leverandører kan ha en del av sin virksomhet i land utenfor EU/EØS (et såkalt tredjeland). Overføring skjer kun til land som i henhold til EU-kommisjonen har et adekvat beskyttelsesnivå eller der hvor leverandøren har et rettslig bindende og håndhevbart instrument som garanterer opplysningenes sikkerhet.

Dine rettigheter som registrert

Du har rett til å:

 

Du kan når som helst under ”Mine sider” ta ut, slette eller begrense behandlingen av dine personopplysninger. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ber om begrenset behandling av dine personopplysninger eller sletter dine personopplysninger så kan det medføre at vi ikke kan levere Tjenesten.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil benytte deg av noen av dine rettigheter kan du kontakte oss på:

GDPR@campadre.com

Campadre

Sankt Göransgatan 63

112 38 Stockholm