Medlemsvilkår

Generelt
Følgende vilkår gjelder for medlemskap hos Campadre.no hvis virksomhet er utført av Campadre Scandinavia AB (556795-7245). Medlemskapet er knyttet til din folkeregistrerte adresse og ditt personnummer. Medlemskap hos Campadre er gratis og du er ikke forpliktet til å kjøpe noe. Du kan kun ha og bruke ett medlemskap hos Campadre.

Ved å bli medlem aksepterer du disse vilkårene.

Som medlem godtar du at Campadre sender nyhetsbrev med kommende og pågående kampanjer.

Feilaktig informasjon ved registrering av medlemskap kan medføre at din konto blir slettet. Som medlem er du selv ansvarlig for din innloggingsinformasjon.

Du ansees som betalingsansvarlig for alle bestillinger gjort gjennom din brukerkonto.

Du kan når som helst avslutte medlemskapet ditt på Mine Sider.

Ved å tipse venner, som siden blir medlem og kjøpende kunde, har du som medlem muligheten til å tjene Campadre Credits som du kan handle for hos Campadre.no Campadre Credits er gyldige i 6 måneder fra det tidpunktet de blir overført til din konto.

Som medlem forplikter du deg til å ikke utnytte systemet ved å skape yttligere medlemskontoer. Som medlem forplikter du deg også til å ikke misbruke rabattkoder. Koden skal utstedes til deg direkte fra Campadre eller noen av Campadres samarbeidspartnere. Med mindre noe annet er spesifisert, kan koden kun benyttes en gang pr person.

Campadre forbeholder seg retten til å granske din medlemskonto dersom det foreligger en reell mistanke om missbruk av vilkårene. Et medlem som ikke oppfyller vilkårene for medlemskap kan uten forvarsel få sitt medlemskap avsluttet. Ved svindelforsøk eller annet misbruk av tjenestene forbeholder Campadre seg retten til å nekte brukere tilgang til websiden og dens tjenester.

All mistanke om svindel vil bli politianmeldt.

Bruken av Campadre.no

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at Campadre.no skal være tilgjengelig uten avbrudd og at alle overføringer skal skje uten feil. Dette er dog ikke noe vi kan garantere. Tilgang til websiden kan i enkelte tifeller være vanskelig eller begrenset, grunnet reperasjoner, vedlikehold eller ved innføring av nye funksjoner og tjenester. Vi minimerer slike avbrudd eller begrensninger, så langt det er mulig.

Campadre autoriserer begrenset tilgang og personlig bruk av Campadre.no Denne tillatelsen gir deg ikke rett til å laste ned eller endre nettstedet, eller deler av den, uten å ha innhentet skriftlig samtykke på forhånd fra Campadre. Tillatelsen omfatter heller ikke videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller dets innhold, inkludert innsamling og bruk av produktoppføringer, beskrivelser eller priser, indirekte bruk av Campadre.no eller dens innhold, noe nedlasting eller kopiering av kontoinformasjon til andre butikkeieres bruk, eller eventuell bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlingsverktøy. Campadre.no eller deler av den kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes eller på annen måte utnyttes til kommersielle formål uten at skriftlig tillatelse på forhånd innhentes.

Du kan ikke bruke rammer for å skjule varemerker, logoer eller annen fortrolig informasjon (inkludert bilder, tekst, layout, eller informasjon) fra Campadre uten at skriftlig tillatelse på forhånd innhentes. Du kan ikke bruke noen meta tags eller annen "skjult tekst" sammen Campadre Scandinavia ABs firmanavn, produktnavn eller varemerker. Enhver uautorisert bruk av nettstedet ugyldiggjør alle tillatelser eller lisenser for bruk av nettstedet som har blitt gitt av Campadre Scandinavia AB.

Du kan ikke bruke noen form for logoer, varemerker eller andre opphavsrett beskyttede bilder eller varemerker som vises på nettstedet som en del av en kobling, uten at vår skriftlige tillatelse innhentes på forhånd.

Du kan ikke bruke Campadre.no på en måte som kan føre til brudd, skade eller forverring av Campadre.no, eller som kan forhindre adgang til Campadre.no.

Du kan ikke bruke Campadre.no: