Rosti Mepal har sin opprinnelse fra Holland og fokuserer på design, produksjon og distribusjon av konsumentprodukter i plastikk. Margrethe-skålen er et velkjent eksempel.

Mepal ble etablert allerede under 1950-tallet og var et veldig kjent merke på markedet i Holland. Like velkjent var det danske merket Rosti, noe man har dratt nytte av siden sammenslåingen i 1993 – Rosti Mepal.